Armağan Oyuncak "Bizim Çocuklar Video Kulübü" Yarışması Katılım Koşulları

Nasıl Katılırım?

Armağan Oyuncak tarafından oluşturulan www.bizimcocuklararmaganda.com adresinde düzenlenecek olan yarışmada, ayda bir kez belirlenecek oyuncak kategorisinde yer alan bir oyuncağın anlatıldığı, belirlenen kriterlere uygun bir video çeken ve www.bizimcocuklararmaganda.com adresindeki formu doldurup yarışmaya katılan kişiler arasından her ay jüri tarafından seçilecek kişiler, aynı kategoriye ait başka bir oyuncağı hediye kazanmış olacaktır. Yarışmanın kazananları Armağan Oyuncak Facebook Sayfası olan www.facebook.com/ArmaganOyuncak adresinde açıklanacaktır. Hediye, yarışma kategorisi ile birlikte Armağan Oyuncak sosyal medya hesaplarında yine aylık olarak açıklanacaktır.

Katılımcıların videoları Armağan Oyuncak web sayfasında ürün tanıtımı olarak paylaşılacaktır. Bu nedenle videoda anlatılan oyuncakların Armağan Oyuncak'ta satışta olan bir ürün olması gerekmektedir.

Katılım Koşulları ve Gizlilik

Armağan Oyuncak markasının düzenlemiş olduğu mikro site üzerinden, www.bizimcocuklararmaganda.com adresinden duyurusu yapılan ve yarışmaya uygun şekilde katılan katılımcılar arasında, aşağıda detayları bildirilen yarışma yapılacaktır. Bu yarışma, 28.05.2016 tarihinde başlayarak daha sonra belirlenecek bir tarihte sona erecektir. Katılımcılar aşağıda yer alan koşulları kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

1) Katılımcı kampanyaya katılmakla www.bizimcocuklararmaganda.com adresinde yer alan kullanım koşulları ve gizlilik kurallarına uymayı kabul ve taahhüt eder.

2) İletilecek video ve/veya yazılı katılım formlarının küfür ve hakaret içermesi, yahut temel ahlaka aykırı içerik barındırması halinde kişiler ödüle hak kazanamazlar.

3) Düzenlenecek kampanyaya katılımcılar www.facebook.com/ArmaganOyuncak adresinden aylık olarak paylaşılacak içerik üzerinden bilgi alarak katılabilirler. Katılımcılar, yukarıda belirtilen yerlerde önceden açıklanacak ödül dışında başka bir ödüle veya ücrete hak kazanmazlar. Yarışma sonunda kazanan katılımcılarla, yarışma formunda belirttikleri eposta adresi üzerinden iletişime geçilecektir. Yarışmacıların iletişim için gönderilen epostalara 48 saat içinde doğru ve eksiksiz cevap vermesi gerekmektedir. Eksik bilgi verilmesi halinde paket gönderimi yapılmayacak, yanlış bilgi verilmesi veya Armağan Oyuncak markasından kaynaklanmayan sebeplerle kazanan katılımcıya ulaşılamaması halinde katılımcı ödüle ilişkin haklarını kaybedecek ve yedek talihliyle iletişime geçilecektir. Hediye teslim anında kazanan katılımcının bildirdiği adreste bulunmaması, adresin eksik ve yetersiz olması veya başkaca Armağan Oyuncak’tan kaynaklanmayan sebepler nedeniyle hediye teslim edilememesinden Armağan Oyuncak hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Kampanyaya yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden gerçek kişiler katılabilirler.

4) Katılımcılar kampanyaya katılmakla Armağan Oyuncak tarafından promosyon amacını gerçekleştirmek üzere kişisel bilgilerinin toplanmasına ve saklanmasına rıza göstermiş sayılırlar. Katılımcılar, kampanya ile ilgili olmak üzere yerel ve uluslararası herhangi bir medya kuruluşunda yer alacak kişisel ve biyografik bilgiler ve her türlü görsel suret ve röportaj ya da kampanyaya katılma nedeni ile ortaya çıkacak diğer materyallerle ilgili olarak her türlü hak ve menfaatten, kampanyayı düzenleyen, bağlı şirket ve ortakları, kanuni temsilcileri, acenteleri lehine herhangi bir denetim, tazminat ya da onaya konu olmaksızın gayri kabili rücu feragat ettiğini kabul ve taahhüt ederler.

5) Katılımcıların, ileriki tarihlerde Armağan Oyuncak tarafından düzenlenecek diğer kampanyalardan haberdar olmak ve/veya düzenlenebilecek kampanyalar sonucunda hediye kazanabilmek için kişisel bilgilerini ve iletişim adreslerini doğru ve eksiksiz olarak bildirmesi gerekmektedir. Katılımcıların kampanya sonrası verdiği iletişim bilgileri yapılacak her türlü bildirim için kullanılacak adres kabul edilir. Bilgilerin yanlış girilmesi veya bildirilmemesi durumunda, katılımcı ödül kazanma hakkını kaybeder. Katılımcının, Armağan Oyuncak’ın iletişim bilgilerini topladığı 48 saat içinde bilgilerinde gerçekleşen değişikliği Armağan Oyuncak’a bildirmemesi halinde bu bilgiler daha sonra katılımcı tarafından değiştirilemeyecektir. Ödül kazanma hakkı satılamaz, ertelenemez. Kazanılan hak nakit paraya veya başka bir mala çevrilemez.

6) Kampanyaya katılım için hiçbir şekilde ürün satın alma ya da ücret ödeme zorunluluğu olmayıp, katılım ücretsizdir. Kampanya tüm Türkiye genelinde yapılacak olup 18 yaşından küçükler yarışmaya katılabilir ancak sadece kanuni temsilcisinin izni ve bilgisi ile ödül gönderimi yapılır.

7) Katılımcılar yarışmamıza aynı konseptte en fazla 2 kez katılabilirler ve indirimlerini alabilirler. Aynı konseptte katılmak için 3. ve daha fazlası gelen videolar kabul edilmeyecektir. Aşağıda yer alan kimseler bu kampanyaya katılamayacak, katıldıkları takdirde katılımları değerlendirilmeyecek, başkaca kampanyalarda ödüle hak kazanmaları halinde ödülü alma hakları bulunmayacaktır. Bunlar; kampanyayı düzenleyenin bünyesinde çalışan işçiler, sözleşmeliler, işverenler ve diğer statüde çalışan her türlü elemanlar ile bunların 2. Dereceye kadar kan ve sıhri bağı olan akrabaları, bunlarla birlikte aynı evde yaşayan yakınları, bağlı olan yan kuruluşları ve taşeronları, distribütörleri, kampanyanın hazırlanması ile iştigal eden web tasarımcıları, reklamcılar ve benzeri şekilde ilişkili olan her türlü kişi ve kişiler.

8) Armağan Oyuncak, katılımcıların üyelik ve promosyon katılımı kapsamında verdiği kişisel bilgilerini altyapı sağlayan firmalar hariç olmak üzere hiçbir şekilde 3.kişilerle paylaşmayacaktır.

9) Katılımcıların kampanyaya katılmak için yapacakları başvurularla ilgili olabilecek her türlü ortamdaki iletişim sorunları nedeniyle Armağan Oyuncak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Katılımcıların karşılaşabilecekleri her türlü donanım ve yazılım problemlerinden, bilgisayar bozukluklarından, telefon, kablo, uydu, ulaşım ağı, elektronik, kablosuz ya da Internet bağlantılarında Internet Servis Sağlayıcı kaynaklı meydana gelebilecek her türlü hata, kısıtlama, tahrif olmuş, bozulmuş veya hatalı data gönderilerinden, elektronik posta gönderme hatalarından, kayıp, gecikmiş, tutulmuş e-postalardan, web sayfasına veya internete erişimde aksaklıklardan, kampanyanın gidişatını etkileyecek şekilde, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, gerek insan gerek insan dışı kaynaklı tahrif, bilgisayar korsanlığı, hırsızlık, virüs, böcek kaynaklı müdahalelerden dolayı ortaya çıkacak zararlardan, kampanyada kullanılacak herhangi bir elektronik posta adresinin zarar görmesi, ortadan kalkması, veya ulaşılamaması nedeni ile kampanya uygulamasının zarar görmesi sebebiyle Armağan Oyuncak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Armağan Oyuncak, katılımcıların kendileri veya başkalarının bilgisayarını kullanmaları sırasında veya web sayfasının kullanımından dolayı maruz kalabilecekleri zararlardan ötürü hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

10) Katılımcılar, internet aracılığı ile ulaştıkları ve Armağan Oyuncak tarafından yönetilen sosyal medya hesaplarında ve web sayfalarında yapacakları yorumlar ve katılım formlarında yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinliklerde bulunamazlar, belli bir politik görüşü destekleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan yazılar yazamazlar. Aksi takdirde bu ve benzeri durumlardan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluk katılımcılara aittir ve katılımcılar Armağan Oyuncak’ın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdürler.

11) Katılımcıların işbu katılım koşullarında yer alan hükümlerin herhangi birine aykırı davranması halinde ilgili kampanyaya katılım ve Armağan Oyuncak hesaplarının kullanım haklarının Armağan Oyuncak tarafından derhal iptal edileceğini peşinen kabul ederler.

12) Armağan Oyuncak herhangi bir zamanda yürüttüğü kampanya koşullarını tek taraflı olarak değiştirme ve kampanyayı gerekçe belirtmeksizin iptal etme, durdurma ve sona erdirme hak ve yetkisine sahiptir. Kampanyaya ilişkin değişiklikler bu döküman üzerinden ve/veya Facebook sayfasından içerik paylaşımı yoluyla duyurulacaktır.

13) Katılımcı, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, hesaplarda yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaktır.

14) Katılımcı kampanyaya katıldığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş sayılır. Sözleşme, kampanyanın sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

15) Armağan Oyuncak tarafından sonlandırılan kampanyaya ve katılımcılara ait her türlü kaydı silip silmemekte serbesttir. Katılımcı bu durumda silinen veya silinmeyen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

16) İşbu kampanyanın düzenlenmesinden dolayı ortaya çıkacak ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, ihtilafların çözüm yeri İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

17) Katılımcılar, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.